1 czerwca 2013

PIKNIK LOTNICZY OLEŚNICA 21 - 23. O6. 2013

Program Pikniku Lotniczego „OLEŚNICA-2013”:

21.06.2013. (piątek):
09.00 -14.00
LOTNICZE PASJE SZKÓŁ ( spotkania lotnicze, pokazy modeli lotniczych, wystawy sprzętu, konkursy i zabawy);
14.30-17.30
PRZYLOTY I PRZYJAZDY UCZESTNIKÓW PIKNIKU;
17.30
LOTY OLEŚNICKICH PARAGLIDERÓW;
18.00
OFICJALNE OTWARCIE PIKNIKU LOTNICZEGO;
18.30
POKAZ STARTU BALONÓW NA OGRZANE POWIETRZE (przy muzycznym akompaniamencie);
19.00
KONCERT ZESPOŁU „SIEROCINIEC”;
20.30
KONCERT „KASI SOCHACKIEJ” Z ZESPOŁEM;
22.00
KONCERT „FUTURE FOLK”;
23.00
VIDEO DJ „OCZEKIWANA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”.
UWAGA ! Od godz.19.00 realizowane będą przedsięwzięcia w warunkach imprezy masowej.

22.06.2013 (sobota):
4.00-9.00
CZAS DLA BALONIARZY I PARAGLIDERÓW;
10.00-16.00
LOTY STATKÓW POWIETRZNYCH Z NAPĘDEM I SZYBOWCÓW;
12.00
OFICJALNE OTWARCIE „II Festiwalu Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego”
12.30
WYSTĘPY SZKÓL I PRZEDSZKOLI;
13.30
ROZPOCZĘCIE TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW;
15.00
POKAZ SAMOCHODÓW SPORTOWYCH;
17.00
LOTY BALONIARZY I PARAGLAIDERÓW;
18.30-19.00
19.00
POKAZ AKROBACJI SAMOLOTOWEJ w wykonaniu grupy zawodowej „ŻELAZNY”;
KONCERT ZESPOŁU „CZWARTY POZIOM”
20.00
KONCERT ZESPOŁU „TSA”;
od 21.30
ROCKOTEKA;
od 21.30
SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PIKNIKU PRZY OGNISKU.
UWAGA ! Pokaz akrobacji samolotowej uwarunkowany pozyskaniem środków lub Sponsora.
Od godz. 19.00 realizowane będą przedsięwzięcia w warunkach imprezy masowej.

23.06.2013 (niedziela):
7.00-10.00
CZAS DLA BALONIARZY I PARAGLIDERÓW;
10.30-15.30
LOTY STATKÓW POWIETRZNYCH Z NAPĘDEM;
14.00
WIZYTA UŁANÓW POLSKICH;
15.00
WRĘCZENIE NAGRÓD I OFICJALNE ZAMKNIĘCIE II FPPO;
16.00
OFICJALNE POŻEGNANIE UCZESTNIKÓW PIKNIKU LOTNICZEGO;
Od 16.30 – 19.00
ODLOTY i ODJAZDY UCZESTNIKÓW PIKNIKU.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
 • platforma widokowa na wysokości 50m;
 • skoki na bungee;
 • loty pasażerskie widokowe;
 • loty balonowe;
 • symulatory latania;
 • wystawa sprzętu wojskowego (historyczne grupy rekonstrukcyjne), w rejonie południowej strefy lotniska przed Lotniskowym Parkiem Wodnym, dojazd od ul. Wileńskiej.
 • wystawy modelarskie i pokaz lotniczych modeli RC;
 • wystawa lotniczych eksponatów muzealnych.
*****************************************************************
UWAGA ! program może ulegać modyfikacji niezależnej od organizatora.
Zdzisław KIERKICZ kom. 502 203 323. z.kierkicz@wp.pl

ZAPROSZENIE – INFORMACJA
Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska – OLEŚNICA aktywnie uczestnicząc w rewitalizacji lotniska, wspiera Politechnikę Wrocławską w tworzeniu Lotniskowego Ośrodka Badawczo – Dydaktycznego, aktywnie inspiruje podmioty nowych technologii, innowacji i usług wzmacniających aktywność gospodarczą do lokowania swojej działalności na terenie odzyskanego lotniska powojskowego.
Promując na nowo ożywiane oleśnickie lotnisko, w porozumieniu i uzgodnieniach ze Starostą Oleśnickim powracamy do tradycji zlotów lotniczych, organizowanych w latach świetności lotniska wojskowego.
Pierwszą imprezą lotniczą po przejęciu w dniu 11 września 2012 roku terenów od wielu lat nieużytkowanego powojskowego lotniska przez Powiat Oleśnicki, będzie organizowany przez nasze Stowarzyszenie w dniach 21-23 czerwca 2013r. lotniczy piknik OLEŚNICA – 2013, na który serdecznie zapraszamy.
Honorowy patronat nad Piknikiem przyjęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Wojewoda Dolnośląski. Komitet Organizacyjny tworzą: Starosta Powiatu Oleśnickiego, Burmistrz Oleśnicy, Wójt Gminy Oleśnica, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska-OLEŚNICA, oraz Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego.

Program Pikniku Lotniczego OLEŚNICA - 2013:
21.06.2013. (piątek):
10.00-14.00 LOTNICZE PASJE SZKÓŁ ( spotkania lotnicze, pokazy modeli lotniczych,
wystawy sprzętu, konkursy i zabawy);
14.30-17.30 PRZYLOTY I PRZYJAZDY UCZESTNIKÓW PIKNIKU;
17.30 LOTY OLEŚNICKICH PARAGLIDERÓW;
18.00 OFICJALNE OTWARCIE PIKNIKU LOTNICZEGO;
18.30 POKAZ STARTU BALONÓW NA OGRZANE POWIETRZE (przy muzycznym
akompaniamencie);
19.00 KONCERT ZESPOŁU „SIEROCINIEC”;
20.30 KONCERT „KASI SOCHACKIEJ” Z ZESPOŁEM;
22.00 KONCERT „FUTURE FOLK”;
23.00-3.00 VIDEO DJ „OCZEKIWANA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”.
22.06.2013 (sobota):
4.00-9.00 CZAS DLA BALONIARZY I PARAGLIDERÓW;
10.00-16.00 LOTY STATKÓW POWIETRZNYCH Z NAPĘDEM I SZYBOWCÓW;
12.00 OFICJALNE OTWARCIE „II Festiwalu Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego”
12.30 WYSTĘPY SZKÓL I PRZEDSZKOLI;
13.30 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW;
15.00 POKAZ SAMOCHODÓW SPORTOWYCH i RAJDOWYCH;
17.00 LOTY BALONIARZY I PARAGLAIDERÓW;
18.30 POKAZ AKROBACJI SAMOLOTOWEJ w wykonaniu zawodowej grupy „ŻELAZNY”;
19.00 KONCERT ZESPOŁU „CZWARTY POZIOM”
20.00 KONCERT ZESPOŁU „TSA”;
21.30 ROCKOTEKA;
21.30 SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PIKNIKU PRZY OGNISKU.
23.06.2013 (niedziela):
7.00-10.00 CZAS DLA BALONIARZY I PARAGLIDERÓW;
10.30-13.30 LOTY STATKÓW POWIETRZNYCH Z NAPĘDEM;
14.00 WIZYTA UŁANÓW POLSKICH;
15.00 WRĘCZENIE NAGRÓD I OFICJALNE ZAMKNIĘCIE II FPPO;
16.00 OFICJALNE POŻEGNANIE UCZESTNIKÓW PIKNIKU LOTNICZEGO;
od 16.30 ODLOTY i WYJAZDY UCZESTNIKÓW PIKNIKU LOTNICZEGO.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

platforma widokowa na wysokości 50m i skoki na bungee;
loty widokowe i loty balonem;
symulatory latania i wystawa sprzętu lotniczego oraz wojskowego;
wystawa lotniczych modeli i eksponatów muzealnych.

UWAGA ! ! !
W dniach 22 i 23 czerwca, od godz. 9.00 możliwość widokowych lotów pasażerskich.

***************************************************
PS. Organizację i kierowanie lotami prowadzić będzie zespół Aeroklubu Wrocławskiego.
Po potwierdzeniu uzyskania statusu LĄDOWISKA, w oparciu o zapisy Instrukcji Operacyjnej, przekażemy Państwu uzupełnione dane radiowe i radionawigacyjne. Prosimy o możliwie szybką informację, co do Państwa uczestnictwa w Pikniku, za którą z góry bardzo serdecznie dziękujemy. W informacji prosimy podać dane osobiste i adresowe, typ i znaki sprzętu lotniczego, miejsce startu lub wyjazdu, planowany czas lądowania lub przyjazdu na lądowisko OLEŚNICA (byłe lotnisko szkoły lotniczej). Współrzędne geograficzne lądowiska: szer. N 51°12’53”, długość E 17°26’18”; Elewacja 159m/522ft; kier. lądowania 067 / 247;
Prosimy także o pilną informację co do oczekiwań logistycznych, w tym: rezerwacje hotelu (ilość miejsc w hotelach ograniczona), oczekiwane lub własne warunki socjalno-bytowe, ubezpieczenia, ilość osób i wiek do zakwaterowania w namiotach organizatora, ale też dane logistyczne co do ilości i wieku uczestników, oraz oczekiwane warunków bytowe.
POZDRAWIAMY i ZAPRASZAMY ! ! !
Za Zarząd Stowarzyszenia:
Grzegorz Dłubak …………………. /Prezes/.( 661 305 300).
Koordynator Pikniku Lotniczego OLEŚNICA-2013:
Zdzisław Kierkicz z.kierkicz@wp.pl /502 203 323/.

Kontakt: Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska – OLEŚNICA; m. CIEŚLE lok.42; 56-400 Oleśnica.
Sekretarz Stowarzyszenia: tel. 71 314 33 08 wew. 121; kom. 661 303 093; e-mail:jarek.strojny@op.pl

REGULAMINY
Pikniku Lotniczego „OLEŚNICA – 2013” w dniach 21-23.06.2013r.

Ilekroć w Regulaminach jest mowa o:
imprezie – należy przez to rozumieć imprezę przeprowadzaną w dniach 21-23.06.2013r na terenie lotniska powojskowego - OLEŚNICA, w ramach Pikniku Lotniczego „OLEŚNICA-2013”;
organizatorze – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska-OLEŚNICA;
teren pokazów – należy przez to rozumieć teren byłego lotniska wojskowego- OLEŚNICA.
 1. REGULAMIN OGÓLNY :

§ 1
Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska – OLEŚNICA, działając w imieniu Zarządu Powiatu Oleśnickiego, w oparciu o umowę partnerskiej współpracy zawartą dnia 10 maja 2013 roku z „Lotnisko Oleśnica Sp. z o.o.” jako organizator Pikniku Lotniczego „OLEŚNICA-2013”, działając w rygorach ustawy dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504), oraz ustawy z dnia 03 lipca 2002 roku, Prawo Lotnicze(Dz. U z 2006r. Nr 100, poz. 696), określa niniejszym zasady zachowania się podczas Pikniku Lotniczego i imprez towarzyszących, oraz zasady korzystania z terenu imprezy, znajdujących się tam urządzeń i sprzętów. § 2

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób przebywających na terenie Pikniku Lotniczego „OLEŚNICA-2013”, oraz terenach imprez towarzyszących. Każda osoba obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprez oraz ich uczestników. Regulamin określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezach, korzystania z terenu wyznaczonego, a także urządzeń i wyposażenia.
§ 3
Wstęp publiczności na imprezę jest nieodpłatny.
§ 4
Na teren imprezy nie zostaną wpuszczone:
 • osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezy masowe lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych;
 • osoby odmawiające poddania się czynnościom mającym na celu:
  • ustalenie tożsamości;
  • przeglądanie zawartości bagaży i odzieży w razie podejrzenia, iż dana osoba wnosi niedozwolone przedmioty lub narzędzia;
 • osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;
 • osoby zachowujące się agresywnie, stwarzające zagrożenie dla innych osób.
§ 5
 • Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zabrania się wnoszenia na pokazy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
§ 6
Osoby obecne na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych.
§ 7
Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
§ 8
 • Publiczność na imprezie może przebywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i wydzielonych przez Organizatorów.
 • Ze względu na charakter imprezy obecność w innych miejscach niż do tego wyznaczone może powodować ryzyko śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane samowolnym oddaleniem się poza miejsca przeznaczone dla publiczności.
§ 9
Służby porządkowe Organizatora są uprawnione w szczególności do następujących czynności:
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty lub narzędzia, o których mowa w § 5 ust. 2;
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia
 • innych określonych prawem mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy.
§ 10
Z terenu imprezy zostaną usunięte:
 • osoby zachowujące się agresywnie;
 • osoby, które swoim zachowaniem lub ubiorem zakłócają pokazy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób;
 • osoby, które pomimo zakazu weszły na teren imprezy, wniosły zabronione przedmioty lub narzędzia, nie respektują poleceń służb porządkowych;
 • osoby przebywające w miejscach do tego niedozwolonych;
§ 11
Organizatorzy pokazów są uprawnieni do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności dla dokumentowania zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Osoby uczestniczące w Pikniku Lotniczym i imprezach towarzyszących przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie oraz inny zapis wizerunku lub głosu, wykorzystywany w relacjach i programach przedstawiających Piknik, oraz imprezy towarzyszące.
§ 12
W razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia na terenie pokazów należy:
 • natychmiast powiadomić służby porządkowe;
 • unikać paniki;
 • stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów;
 • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
 • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
§ 13
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo środków mających na celu sprawny przebieg imprezy oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności.
§ 14
Impreza może zostać odwołana lub ograniczona przez Organizatorów na skutek wystąpienia przyczyn od nich niezależnych, ze względu na bezpieczeństwo uczestników i publiczności albo uzasadniony interes Organizatorów.

*************************************************.
 1. REGULAMIN LOTNISKA „OLEŚNICA”: 

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób przebywających na terenie Pikniku Lotniczego „OLEŚNICA-2013”, oraz terenach imprez towarzyszących. Każda osoba obowiązana jest stosować się postanowień niniejszego Regulaminu.
Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i publiczności. Regulamin określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezie, korzystania z terenu wyznaczonego, a także z urządzeń i wyposażenia.
1. Wstęp na teren Pikniku Lotniczego i imprez towarzyszących jest bezpłatny.
2. Wszystkie pojazdy nienależące do służb porządkowych lub organizatora, mogą parkować wyłącznie w oznaczonych strefach parkingowych lotniska.
3. Opłata za jednorazowy wjazd pojazdem na teren parkingu niestrzeżonego w dniach 21-23 czerwca 2013roku wynosi: 10 zł. dla samochodów 4-5 osobowych; 15 zł. dla samochodów 6-10 osobowych; 20 zł. dla autobusów 10-24 osobowych; 50 zł. dla autobusów.
4. Zabrania się wprowadzania na teren imprezy zwierząt z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.
5. Na terenie obiektu korzystający powinni przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Bezwzględnie zabrania się wchodzenia i przebywania w strefach startów i lądowań, kołowania statków powietrznych, tankowania statków powietrznych, oraz w miejscach odgrodzonych (barierkami ochronnymi, taśmami lub siatkami).
6. Kategorycznie zabrania się wchodzenia do stref parkowania statków powietrznych, stref postoju lub parkowania lotniczego sprzętu pomocniczego i stref pojazdów lotniskowych.
7. Zabrania się poruszania, niszczenia i demontażu wszelkiego sprzętu znajdującego się na terenie lotniska oraz dewastacji budynków i elementów wyposażenia (stoisk, namiotów, urządzeń gastronomicznych i cateringowych, reklam, elementów dekoracyjnych, itp.).
8. Wszelkie zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy, należy zgłaszać bezpośrednio po ich zaistnieniu służbom porządkowym lub przedstawicielom organizatora.
8. Na terenie lotniska obowiązuje bezwzględny zakaz dewastacji i śmiecenia, a osoby przebywające na lotnisku zobowiązane są do zachowania porządku i czystości, oraz nie używania słów uznanych powszechnie za wulgarne.
9. Punkt opieki medycznej znajduje się w oznakowanej strefie imprezy masowej, lub w oznaczonej strefie Pikniku Lotniczego.
10. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
- materiałów wybuchowych;
- wyrobów pirotechnicznych;
- materiałów pożarowo niebezpiecznych;
- napojów alkoholowych powyżej 3,5% zawartości alkoholu zakupionych poza lotniskiem;
- środków odurzających i substancji psychotropowych.
12. Zakazuje się prowadzenia bez zgody i autoryzacji organizatora, działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Pikniku Lotniczego i terenach imprez towarzyszących.
13. Służby porządkowe mogą odmówić wstępu na teren lotniska lub usunąć z jego terenu:
- osoby znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających,
psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
- osoby posiadające broń lub inne niebezpieczne przedmioty materiały, wyroby, napoje,
środki lub substancje;
- osoby zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo stwarzające w inny sposób
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku imprezy;
- osoby dewastujące wyposażenie, obiekty infrastruktury Pikniku Lotniczego i imprez
towarzyszących;
- osoby niepodporządkowujące się poleceniom służb porządkowych i informacyjnych;
- osoby przebywające poza miejscami wyznaczonymi dla publiczności;
- osoby nie posiadające uprawnień do przebywania w strefach nie przeznaczonych dla
publiczności.

*************************************************.
3. REGULAMIN LOTÓW MODELARSKICH:
Lądowisko modelarskie jest integralną częścią lotniska – OLEŚNICA, i obowiązują na nim prawa i przepisy zawarte w ustawie z 2 lipca 2002r. „Prawo Lotnicze”. Na terenie lądowiska modelarskiego wolno przebywać tylko za zgodą kierującego lotami i pod opieką modelarza.
I. Zasady ogólne wykonywanie lotów modelarskich:
 1. Dopuszczonymi do korzystania z lądowiska są tylko członkowie kół, sekcji i klubów modelarskich posiadających aktualne umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Lotniska – OLEŚNICA, lub podmiotem zarządzającym lotniskiem, oraz ich goście.
 2. Loty modelarskie mogą się odbywać wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego modelarza, a uczestnicy lotów muszą mieć spełnione warunki organizacyjne:
  • uregulowane składki członkowskie;
  • okazanie ważnej polisy OC dotycząca uprawiania sportów modelarskich;
  • potwierdzenie podpisem zapoznania się z regulaminami lądowiska i lotniska OLEŚNICA;
  • W czasie wykonywania lotów na terenie lądowiska modelarskiego musi być zainstalowany rękaw – wskaźnik wiatru.
 3. Lot wykonuje się w strefie , której wygląd przedstawiony jest na rysunku:
 1. Latanie poza strefą własnego lotu jest niedopuszczalne. Jedynie podczas startu i lądowania modelarz pilot może się obrócić lub przemieścić do strefy lotu.
 2. Modelarz uczeń może brać udział w lotach na terenie lotniska modelarskiego tylko pod nadzorem ”opiekuna” w systemie TRENER-UCZEŃ.
 3. Loty bez opieki są surowo zabronione i nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować zakazem lotów na czas określony lub bezterminowo.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikowania każdego wykonującego loty modelarskie, pomimo wcześniejszego otrzymania pozwolenia na samodzielne loty. Decyzja ta może być podyktowana względami bezpieczeństwa obowiązującymi na lądowisku modelarskim i jego otoczeniu. Od momentu skierowania do weryfikacji, zabrania się weryfikowanemu wykonywania samodzielnych lotów modelarskich.
II. Bezpieczeństwo – ogólne:
 1. Każdy modelarz ma obowiązek w sposób przemyślany wykonywać loty i czynności potencjalnie niebezpieczne dla otoczenia.
 2. Samochody mogą parkować tylko w wyznaczonych do tego miejscach, poza pasem lądowiska.
 3. Ruch pieszy po pasie lądowiska może odbywać się za zgodą prowadzącego loty i tylko jego obrzeżami przy zachowaniu szczególnej ostrożności.
 4. W strefie lotów modelarskich zabrania się prowadzenia gier, zabaw i uprawiania innego hobby, mogących powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów.
 5. Zabrania się pozostawiania bez opieki na lądowisku dzieci i zwierząt domowych. Za dokonane przez nich szkody odpowiadają prawnie i materialnie rodzice, opiekunowie lub właściciele.
 6. Podczas prac związanych z pielęgnacją lądowiska np. koszenie trawy, kategorycznie zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów modelarskich.
 7. W przypadku awaryjnego lądowania w zbożu (lub innych uprawach) po model udaje się jedna osoba.
 8. Podczas przeprowadzania oficjalnych zawodów i imprez zabrania się wykonywania jakichkolwiek lotów bez uzgodnienia z organizatorem.
 9. Zabrania się pilotowania modeli będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków i leków upośledzających zdolności psychomotoryczne organizmu.
III. Bezpieczeństwo lotów modelarskich:
 1. Zarządzający lotniskiem ma prawo i obowiązek zakazać lotów modelarzowi który stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych użytkowników lotniska lub jego bliskiego otoczenia.
 2. Statki powietrzne i inne pilotowane aparaty latające oraz spadochroniarze, zawsze mają pierwszeństwo drogi przed latającym modelem.
 3. Przybyły na lądowisko modelarz ma obowiązek zapoznać się z częstotliwościami i kanałami wszystkich wcześniej przybyłych modelarzy:
  • jeżeli częstotliwość i kanał, na którym zamierza latać modelem jest już zajęty, to musi zmienić na inny lub ustalić zasady współkorzystania z tego kanału.
  • obowiązuje zasada wzajemnej informacji o zamiarze włączania nadajnika w celu wykonania lotu, regulacji modelu lub czynności mogących powodować zakłócenia innej pracującej na tym samym kanale aparatury RC.
 4. Miejsce serwisowe modelarza lokuje się przy krawędzi pasa startowego, lub poza nim. Położenie tego miejsca musi uwzględniać kierunek startów i lądowań modeli tak, aby nie zagrażało bezpieczeństwu tych manewrów i samemu modelarzowi.
 5. Nie dopuszcza się do lotów modeli z niesprawną aparaturą RC, źle wyważonych, z uszkodzeniami konstrukcji uniemożliwiającej bezpieczny lot, itp.
 6. Piloci modeli zajmują miejsca po tej samej stronie lądowiska, jak najbliżej krawędzi.
 7. Przed startem należy sprawdzić poprawność działania wszystkich mechanizmów modelu.
 8. Start należy wykonać w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych.
 9. Start bezpośrednio ze strefy serwisowej jest zabroniony.
 10. Bez wiedzy kierującego lotami na lotnisku, zabrania się latania ponad płytą główną.
 11. Zabrania się latania ponad widzami, miejscami serwisowymi i zaparkowanymi samochodami, oraz nad zabudowaniami bezpośrednio sąsiadującymi z lotniskiem.
 12. Modelarz ma obowiązek wykonać lot bezpiecznie, nie narażając innych modelarzy i osób postronnych.
 13. Podejście do lądowania i lądowanie należy przeprowadzić bezpiecznie, zwracając szczególną uwagę na ludzi, pojazdy i przeszkody terenowe.
 14. Warunkiem dopuszczenia do lotów modelarskich na terenie lotniska OLEŚNICA, jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem własnoręcznym podpisem.
*************************************************.
 1. REGULAMIN korzystania z lądowiska „OLEŚNICA”:
 1. Pole wzlotów:
Pole wzlotów lądowiska OLEŚNICA obejmuje teren ograniczony:
- od północy, drogą kołowania;
- od strony zachodniej, strefą czołowego pasa bezpieczeństwa;
- od strony południowej, płotkami zaporowymi i taśmą tworząc linię równoległą w odległości
80 metrów od dojazdowej drogi szutrowej (dojazd od ul. Wileńskiej);
- od strony wschodniej, gminną drogą gruntową od dawnej DK-8 do strefy Parku Wodnego;
2. Przeznaczenie:
Lądowisko OLEŚNICA przeznaczone jest do operacji lotniczych w ramach Pikniku Lotniczego OLEŚNICA-2013, oraz w lotach rekreacyjno- sportowych, turystycznych i szkoleniowych, oraz po zawarciu z podmiotem Zarządzającym lub Organizatorem imprezy odpowiedniej umowy dla komercyjnych pasażerskich lotów widokowych;
Pole wzlotów przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań przez statki powietrzne, których instrukcja wykonywania lotów i inne parametry lub ograniczenia eksploatacyjne, pozwalają na korzystanie z takiego lądowiska.
Poruszanie się po polu wzlotów pojazdami nie związanymi z jego eksploatacją lub obsługą, bez uzyskania zgody Kierującego Lotami jest kategorycznie zabronione.
3. Sposób użytkowania:
- zarządzającym polem wzlotów są osoby funkcyjne powołane przez Organizatora Pikniku;
Osoby chcące skorzystać z pola wzlotów muszą uzyskać zgodę Kierownika Lotów;
- po polu wzlotów mogą poruszać się statki powietrzne wykonujące operacje lotnicze;
- o zamiarze korzystania z pola wzlotów należy uprzedzić i uzyskać zgodę AFIS /AFISO/.
- operacje lotnicze należy przeprowadzać bezpiecznie dla wszystkich innych użytkowników i
osób trzecich, zgodnie z rygorami przepisów lotniczych;
- zajęcie miejsca do startu lub próby na pasie asfaltobetonowym lub gruntowym, może
nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody kierującego lotami, oraz upewnieniu się czy nie
stworzy to zagrożenia dla bezpieczeństwa innych użytkowników lądowiska.
- kierujący lotami może z ważnych przyczyn wstrzymać wykonywanie operacji lotniczych.
Nie zastosowanie się do decyzji będzie skutkować zakazem korzystania z lądowiska na
czas określony. O decyzji należy powiadomić zarządzającego lądowiskiem i Organizatora.
- po zauważeniu zniszczeń lub uszkodzeń nawierzchni DS i ADS lub innych miejsc lądowiska
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, należy natychmiast przerwać
operacje lotnicze i zawiadomić zarządzającego lądowiskiem i Organizatora Pikniku.
- w sprawach nie ujętych w Regulaminie, należy stosować się do zasad wykonywania lotów
zgodnie z przepisami i Prawem Lotniczym.
********************************************************.
W imieniu Organizatorów i własnym, życzę przyjemnego pobytu na terenie Pikniku Lotniczego „OLEŚNICA-2013!
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska – OLEŚNICA”: / Grzegorz DŁUBAK /.

List intencyjny do Sponsorów:

Stowarzyszenie Przyjaciół Lotniska - Oleśnica zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000427415.
Zasadniczym celem działalności Stowarzyszenia jest rewitalizacja oraz popularyzowanie cywilnego lotniska w Oleśnicy, jako inkubatora nauki i nowoczesnego rozwoju, edukacji lotniczej, nowych technologii i usług wzmacniających aktywność gospodarczą.
Chcąc ożywić nowo zakładane cywilne „Lotnisko – OLEŚNICA”, chcemy powrócić do tradycji zlotów lotniczych, organizowanych w latach świetności lotniska wojskowego. Pierwszą imprezą lotniczą, którą zamierzamy bezpośrednio przybliżyć społeczeństwu ziemi oleśnickiej ideę lotniska wielofunkcyjnego, jest lotniczy Piknik „OLEŚNICA-2013”, organizowany przez nasze Stowarzyszenie z intencji Starosty Powiatu w dniach 21-23 czerwca 2013 roku.
Ideą powołania Stowarzyszenia i jego zasadniczym zadaniem było aktywne wsparcie Powiatu Oleśnickiego w staraniach o odzyskanie lotniska. Dzisiaj to działania o jego skuteczną rewitalizację zdegradowanych i zdewastowanych terenów , oraz infrastruktury lotniska.
Realizując zapisy Statutu Stowarzyszenia, w uzgodnieniu ze Starostą Oleśnickim, prowadzimy zadania i projekty bardzo oczekiwane przez pasjonatów lotniczych. Choć koszty niezbędnych prac naprawczo-remontowych i inwestycji spędzają nam sen z oczu, to świadomość poważnej szansy na lotniskową lokalizację dużego Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej, oraz podmiotów innowacyjnej produkcji lotniczej i regionalnej bazy statków powietrznych należących do grupy General Aviation, wyzwala w nas znaczne pokłady energii do realizacji tego projektu.
Ogromne i dynamiczne zaangażowanie się Prezesa Stowarzyszenia w rewitalizację zniszczonej infrastruktury lotniska, poświęcanie wolego czasu oraz angażowanie pracowników i własnego specjalistycznego sprzętu do wykonywania olbrzymich i trudnych prac ratujących lotniskowy park wodny, dają nam wiarę w powodzenie podjętych planów stworzenia wielofunkcyjnego lotniska.
Podpisana 11 września 2012 roku w obecności Wojewody Dolnośląskiego, samorządowa deklaracja poparcia i współpracy w projekcie Powiatowego Lotniska Cywilnego Użytku Publicznego, pozwalała wierzyć w szlachetne intencje deklarujących się stron i jej wypełnianie oczekiwaną treścią. Mamy szczerą wiarę w odpowiedzialność naszych samorządowych liderów za składane deklaracje. Podejmowane przez Stowarzyszenie inicjatywy uaktywnienia działań rewitalizacyjnych lotniska, poparcie wyrażane na spotkaniach z samorządowcami i społeczeństwem, nie przyniosły dotychczas przełożenia na dynamikę decydentów. Ciągłe odsuwanie w czasie podjęcie konkretnych decyzji o faktycznym, a nie jedynie propagandowym poparciu projektu lotniska, powoduje przekonanie o wirtualnej współpracy „Liderów”.
Może ostatnia wizyta Marszałka Rafała Jurkowlańca w Starostwie i bardzo pozytywna opinia o projekcie lotniska, oraz tworzenie wspólnie z Politechniką Wrocławską i podmiotami innowacji techniczno-lotniczych tzw. inkubatora nauki i nowych technologii jako miejsca rozwoju aktywnej przedsiębiorczości, przełamią ten samorządowy marazm.
Jedną z propozycji Stowarzyszenia w wypełnianiu tego trendu, jest przedstawiona Gminie Wiejskiej oferta wspólnego zagospodarowania części południowej lotniska pod organizację przedsięwzięć targowo-wystawienniczych rolnictwa, komercyjne organizowanie imprez masowych, utworzenie bazy socjalnej, rekreacyjnej i sportowej Lotniskowego Parku Wodnego, ulokowanie w tej części lotniska podmiotów szkolenia lotniczego i uprawiania lotniczych pasji.
Naszym zamiarem jest systematyczna modernizacja zdewastowanej infrastruktury lotniska
pozwalająca przyjemnie i atrakcyjnie spędzić wolny czas na lotnisku. Lotniczy Piknik organizowany w dniach 21-23.06, będzie okazją do bezpośredniego sprawdzenia realizacji przedsięwzięć i naszej wiarygodności, a występy i koncerty wspaniałych wykonawców stworzą przyjazną atmosferę dla rodzinnej lub przyjacielskiej zabawy.
Honorowy Patronat nad Piknikiem jako cykliczną imprezą coroczną przyjął Pan Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Wojewoda Dolnośląski.
Honorowy Komitet Organizacyjny tworzą: Starosta Powiatu Oleśnickiego, Burmistrz Miasta Oleśnica, Wójt Oleśnickiej Gminy Wiejskiej, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska- OLEŚNICA, oraz Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego.
Realizując ideę lotniska otwartego na wszelkie propozycje współpracy, na wniosek Starosty Oleśnickiego i Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego, podjęliśmy decyzję poszerzenia standardowego pikniku lotniczego „OLEŚNICA-2013” o włączenie do jego programu zamierzeń II Festiwalu Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego.

PLANOWANY PROGRAM OLEŚNICKIEGO PIKNIKU LOTNICZEGO:

21.06.2013. (piątek):
10.00-14.00 LOTNICZE PASJE SZKÓŁ ( spotkania lotnicze, pokazy modeli lotniczych, wystawy sprzętu, konkursy i zabawy);
14.30-17.30 PRZYLOTY I PRZYJAZDY UCZESTNIKÓW PIKNIKU;
17.30 LOTY OLEŚNICKICH PARAGLIDERÓW;
18.00 OFICJALNE OTWARCIE PIKNIKU LOTNICZEGO;
18.30 POKAZ STARTU BALONÓW NA OGRZANE POWIETRZE (przy muzycznym akompaniamencie);
19.00 KONCERT ZESPOŁU „SIEROCINIEC”;
20.30 KONCERT „KASI SOCHACKIEJ” Z ZESPOŁEM;
22.00 KONCERT „FUTURE FOLK”;
23.00 VIDEO DJ „OCZEKIWANA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA”.

22.06.2013 (sobota):
4.00-9.00 CZAS DLA BALONIARZY I PARAGLIDERÓW;
10.00-16.00 LOTY STATKÓW POWIETRZNYCH Z NAPĘDEM I SZYBOWCÓW;
12.00 OFICJALNE OTWARCIE „II Festiwalu Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego”
12.30 WYSTĘPY SZKÓL I PRZEDSZKOLI;
13.30 ROZPOCZĘCIE TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ I SIATKOWEJ PRZEDSIĘBIORCÓW;
15.00 POKAZ SAMOCHODÓW SPORTOWYCH;
17.00 LOTY BALONIARZY I PARAGLAIDERÓW;
18.30 POKAZ AKROBACJI LOTNICZEJ w wykonaniu zawodowej grupy „ŻELAZNY”;
19.00 KONCERT ZESPOŁU „CZWARTY POZIOM”
20.00 KONCERT ZESPOŁU „TSA”;
21.30 ROCKOTEKA;
21.30 SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PIKNIKU PRZY OGNISKU.
23.06.2013 (niedziela):
7.00-10.00 CZAS DLA BALONIARZY I PARAGLIDERÓW;
10.30-15.30 LOTY STATKÓW POWIETRZNYCH Z NAPĘDEM;
14.00 WIZYTA UŁANÓW POLSKICH;
15.00 WRĘCZENIE NAGRÓD I OFICJALNE ZAMKNIĘCIE II FPPO;
16.00 OFICJALNE POŻEGNANIE UCZESTNIKÓW PIKNIKU LOTNICZEGO;
od 16.30 ODLOTY i ODJAZDY UCZESTNIKÓW PIKNIKU.

UWAGA !!! 22 i 23.06. od godz. 9.00 możliwość pasażerskich lotów widokowych.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
platforma widokowa na wysokości 50m i skoki na bungee;
loty widokowe i loty balonem na uwięzi;
symulatory latania i wystawa sprzętu lotniczego i wojskowego;
wystawa lotniczych modeli RC i wystawa lotniczych eksponatów muzealnych.
Szanowni Państwo,
Mamy nadzieję, że proponowany i atrakcyjny jak na pierwszy piknik program, oraz projekt rewitalizacji oleśnickiego lotniska, zachęcą Państwa do wsparcia finansowego lub rzeczowego.
Bez Państwa zrozumienia i pomocy, znaczna część planowanych przedsięwzięć programu Pikniku, nawet przy naszych najlepszych chęciach, jest nie do zrealizowania. W zamian oferujemy Państwu możliwość reklamowania firm i osób, niezapomnianą lotniczą przygodę i możliwość partnerskiego korzystania z lotniska. Impreza będzie miała swoje miejsce zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich, które zostały zaproszone do obsługi naszego lotniczego spotkania.
Patronat radiowy Pikniku już przyjęło na siebie przyjazne Radio Eska.
Duża scena z telebimami oraz nowoczesnym nagłośnieniem i oświetleniem uatrakcyjni spędzony czas, ale też pozwoli na dobrą reklamę Państwa firm. Atrakcją Pikniku będą różnorodne statki powietrzne, w tym: modele lotnicze i kosmiczne, samoloty i śmigłowce z grupy ultralekkich, szybowce i motoszybowce, wiatrakowce i paraglajty, samoloty sportowe, turystyczne i biznesowe, oraz liczna grupa pięknie kolorowych balonów na ogrzane powietrze.
Aktywne uczestnictwo w organizacji Pikniku to pewność przyjaznej atmosfery, samopoczucia i dobrej muzyki, oraz smakowitego i bogatego w różnorodności stołu. Wiarygodne źródło zapewnia pogodę na każdą okoliczność i dla najbardziej wybrednych, oraz korzystających z lotniczych atrakcji i lotów widokowych. Dla wymagających zdecydowanej dawki adrenaliny proponujemy „bungee” z wysokości ponad 50 metrów.
Zachęcamy także do aktywnego spędzenia czasu i integrowania Państwa pracowników poprzez wzięcie udziału w spotkaniach, lub turniejach pucharowych piłki nożnej i siatkowej.

Z poważaniem i lotniczym pozdrowieniem:
za Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska – OLEŚNICA,
/ ……………………… /.
Grzegorz DŁUBAK /Prezes/.
za Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Oleśnickiego,
/ …………………….. /.
Leszek LENARTOWICZ /Prezes/.
Piknik Lotniczy „OLEŚNICA – 2013”.

OFERTA DLA SPONSORÓW.

PAKIET NR 1 – cena 500,00 zł
 • umieszczenie logo firmy na plakacie reklamowym;
 • możliwość rozdawania gadżetów reklamowych własnej firmy na terenie imprezy oraz do wyboru:
WARIANT A – Baner reklamowy 3,00m x 2,5m
WARIANT B - Zgłoszenie do turnieju piłki nożnej i siatkowej
WARIANT C – Namiot reklamowy

PAKIET NR 2 – cena 1000,00 zł
 • umieszczenie logo firmy na plakacie reklamowym;
 • dwie wejściówki do strefy VIP na sobotę;
 • możliwość rozdawania gadżetów reklamowych własnej firmy na terenie imprezy oraz do wyboru:
WARIANT A – Baner reklam. 3,00m x 2,5m + zgłoszenie do turnieju piłki nożnej i siatkowej;
WARIANT B - Baner reklamowy 3,00m x 2,5m + namiot reklamowy;
WARIANT C – Baner reklamowy 6,00m x 2,5m;

PAKIET NR 3 – cena 2000,00 zł
 • umieszczenie logo firmy na plakacie reklamowym;
 • jedna wejściówka na do strefy VIP na „Piątkową noc Świętojańską”
 • dwie wejściówki do strefy VIP na sobotę;
 • możliwość rozdawania gadżetów reklamowych własnej firmy, oraz do wyboru:
WARIANT A – Baner reklamowy 6,00m x 2,5m + zgłoszenie do turnieju piłki nożnej i siatkowej + namiot reklamowy;
WARIANT B - Baner reklamowy 6,00m x 5,00m
PAKIET NR 4 – cena 3000,00 zł
 • umieszczenie logo firmy na plakacie reklamowym;
 • dwie wejściówki na do strefy VIP na „Piątkową noc Świętojańską”
 • dwie wejściówki do strefy VIP na sobotę;
 • możliwość rozdawania gadżetów reklamowych własnej firmy na terenie imprezy
 • Baner reklamowy 6,00m x 2,5m
 • zgłoszenie do turnieju piłki nożnej i siatkowej
 • namiot reklamowy
 • reklama na telebimie jednostronna, powtarzająca się
PAKIET NR 5 – cena 5000,00 zł
 • umieszczenie logo firmy na plakacie reklamowym i promującym imprezę oraz zaproszeniach;
 • cztery wejściówki na do strefy VIP na „Piątkową noc Świętojańską”
 • cztery wejściówki do strefy VIP na sobotę;
 • możliwość rozdawania gadżetów i reklam własnej firmy na imprezie;
 • banery reklamowe o powierzchni całkowitej 30 m2
 • zgłoszenie do turnieju piłki nożnej i siatkowej
 • namiot reklamowy
 • reklama na telebimie jednostronna, powtarzająca się puszczana w trakcie koncertu
 • prezentacja firmy przez prowadzącego imprezę
 • lot widokowy dla trzech osób.
PAKIET NR 6 – cena 10 000,00 zł
 • umieszczenie logo firmy na plakacie reklamowym i promującym imprezę oraz zaproszeniach jako jeden z głównych sponsorów imprezy;
 • sześć wejściówek na do strefy VIP na „Piątkową noc Świętojańską” wraz z alkoholem
 • sześć wejściówek do strefy VIP na sobotę;
 • możliwość rozdawania gadżetów reklamowych własnej firmy na terenie imprezy
 • banery reklamowe o powierzchni całkowitej 40 m2
 • zgłoszenie do turnieju piłki nożnej i siatkowej
 • namiot reklamowy
 • reklama na telebimie jednostronna, powtarzająca się puszczana w trakcie koncertu
 • prezentacja firmy powyżej 30 sekund przez prowadzącego imprezę z podkładem DJ
 • lot widokowy dla sześciu osób

UWAGA !!! wszystkie podawane ceny, są cenami „netto”.

Osoby do kontaktu i wyjaśnień:
 1. Grzegorz Dłubak, kom. 661 305 300;
 2. Wiesław Wróblewski, kom. 508 050 548;
 3. Radosław Stankiewicz, kom. 513 124 200;
 4. Jarosław Strojny, kom. 661 303 093;


REKLAMA NA BANERACH:

7 m2 np. (3,00 x 2,5m)
500,00 zł
15 m2 np.(6,00 x 2,5 m)
1000,00 zł
30 m2 np. (6,00 x 5,00 m)
2000,00 zł
Banery umieszczone niedaleko sceny przez czas trwania imprezy
NAMIOT REKLAMOWY:
namiot do 10 m2
500,00 zł
Namiot przeznaczony do promocji własnej firmy oraz jej produktów, możliwość rozdawania gadżetów firmowych
NAMIOT HANDLOWY:
do 10 m2
1000,00 zł
powyżej 10 m2
1000,00 zł + 100,00 zł za każdy m2
Namiot przeznaczony do handlu (poza alkoholem)
REKLAMA NA TELEBIMACH:
jednostronna powtarzająca się
od 1000,00 zł
prezentacja do 30 sekund
od 1500,00 zł
prezentacja powyżej 30 sekund z podkładem DJ
od 2000,00 zł
Telebimy rozmieszczone po obu stronach sceny, jeden duży na scenie, częstotliwość wyświetlania reklam po wcześniejszym uzgodnieniu

PRZELOT SAMOLOTEM, BALONEM LUB SKOK NA BUNGEE:
do 5 osób
100,00 zł/osoba/przelot
powyżej 5 osób
90,00 zł/osoba/przelot

PLATFORMA WIDOKOWA NA WYSOKOŚCI 50 M PRZEZ CZAS 5MINUT:
do 5 osób
40,00 zł/osoba
powyżej 5 osób
30,00 zł/osoba

TURNIEJE O PUCHAR
piłka nożna
wpisowe/drużyna/250,00 zł
piłka siatkowa
wpisowe/drużyna/250,00 zł


WEJŚCIÓWKA DO STREFY VIP:
Piątkowa noc świętojańska” od godziny 18.00 do końca imprezy wraz z wyżywieniem (bez alkoholu).
180,00 zł/osoba
sobota od godziny 12.00 do końca imprezy (bez wyżywienia i alkoholu)
30,00 zł/osoba
Strefa wydzielona, zamknięta pod namiotem z gastronomią i alkoholem, specjalnie chroniona

***********************************************************************************
Pełnomocnikiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska – OLEŚNICA ds. logistycznych został powołany kol. Radosław Stankiewicz, upoważniony do rozmów w zakresie ofert pikniku lotniczego „OLEŚNICA-2013”.
Koordynator projektu „Lotnisko-OLEŚNICA” i Pikniku 21-23.06.2013r:
Zdzisław KIERKICZ z.kierkicz@wp.pl kom. 502 203 323.
***********************************************************************************
Za zgodność z ustaleniami Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska – OLEŚNICA: Jarosław Strojny, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia / …………….…… /.