14 lutego 2011

KLUB SENIORÓW LOTNICTWA CZĘŚĆ 2
Szanowny Senior PAN JAN
Drogi Jasiu
Człowieku wyjątkowy Lotniku niezłomny
Jak umówiliśmy: przesyłam wstępne informacje o działaniach w latach 2010 i 2011.
Ośmielony obiecującą pomoc wczorajszą rozmową proszę o decyzję które nasze działanie oraz w jakiej wysokości będziesz sponsorował w 2011 roku. 
Bez gwarancji będziemy zmuszeni zaniechać realizację tego projektu w tym roku  
Wrocław 14 lutego 2011 {„Walentynki”}
Antoni Chojcan
Wrocławski Klub Seniorów Lotnictwa Wrocław 14 lutego 2011
Informacja wstępna dot. obchodów lotniczych 65 i 100 lecia
Z naszej inicjatywy Zarząd AWr powołał komitet obchodów i przyjęto zaproponowany przez WrKSL program, którego realizacja jest następująca:
Została uroczyście odsłonięta dwujęzyczna tablica upamiętniająca 100 lecie lotniska Gądów Mały na wpisanym 29 stycznia 2010 r. do rejestru zabytków, budynku dawnego Portu Lotniczego Liczni uczestnicy tej uroczystości wzięli udział w Spotkaniu Pokoleń które odbyło się w Orlim Gnieździe gdzie świętowano 10 lecie gościny w nim Klubu Lotników „Loteczka”.
Wykonano zaprojektowane przez dr Adama Sznajderskiego okolicznościową pieczątkę, 4 kartki pocztowe oraz Medal Pamiątkowy 65 lecia polskiego lotnictwa i 100 lecia Portu Wrocław-Gądów oraz legitymacje, które wręczono 85 zasłużonym dla naszego lotnictwa osobom
Wydano Leksykon „Lotniczy Dolny Śląsk” autorstwa i wydawcy dr. Adama Sznajderskiego w nakładzie 300 egzemplarzy, który na przeszło 400 stronach zawie­ra ponad 400 biogramów naszych lotników. 
Praca została wysoko oceniona m. in. przez Redakcję „Skrzydlatej Polski”. A cały nakład został wykupiony przez krajo­wych i zagranicznych czytelników .
Dzięki wsparciu Zarządu AWr zawarto z Zarządem Osiedla Gądów-Popowice umowę na bezpłatne korzystanie przez nas każdego piątku z lokalu w zabytku.
Uzyskano oficjalne potwierdzenie ciągłości afiliacji
WrKSL do Aeroklubu Wrocław­skiego
Brak środków / jedynie Port Lotniczy we Wrocławiu wsparł nas 1000 złotymi a sponsor Józef Krupa darował 20 medali/ uniemożliwił zarówno rozstrzygnię­cie ostatniej edycji konkursu „Lotnicze Ka­riery Polaków” jak też wydania wyróżnio­nych prac.
Stan członków 32, przyjęto 4 nowych
Wstępne propozycje na 2011 r.
Wspieranie opracowania historii Aeroklubu Wrocławskiego
Wspieranie wznowienia Samolotowych Rajdów Dziennikarzy i Pilotów
Ożywienie współpracy z Klubami Seniorów m;in. z KL Loteczka.
Rozstrzygnięcie ostatniej edycji Konkursu „Kariery Lotnicze Polaków”
Wydanie części wyróżnionych w/w konkursach prac
Upamiętnienie tablicami najbardziej zasłużonych osób.
Wznowienie rozszerzonych „Skrzydeł Ikara nad Gądowem”
Kontynuacja wręczania Medali 100 i 65 - lecia
Starania o powstanie w zabytku przy ul, Lotniczej 22 nowoczesnego Muzeum Lot­nictwa Dolnego Śląska
Wspieranie opracowania i wydania monografii płk. pil. Bolesława Orlińskiego.
Do wiadomości:
Rada Seniorów Lotnictwa i Zarząd Aeroklubu Wrocławskiego.
....................................................................................................................................

JAK ZAMIEŚCIĆ KOMENTARZ, ZAPYTANIE, ...  KROK PO KROKU:
  1. W okienku na samym dole strony Prześlij komentarz jako:
  2. Dokonaj stosownego wpisu dotyczącego tekstu na stronie
  3. Wybierz wyróżnik (strzałka w dół, otworzy się okienko) Anonimowy
  4. Kliknij na Podgląd tekstu (możesz dokonać poprawek)
  5. Kliknij Zamieść komentarz
  6. Uwaga: proszę podpisać się z imienia nazwiska, bądź tzw. ksywą
Ps. Dziękuję za dokonanie wpisu


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz