3 marca 2012

PROPOZYCJE INICJATYW WROCŁAWSKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA W 2012 R.
PROPOZYCJE INICJATYW WKSL W 2012 R.

 1. Uroczyste nadanie imion rondom; Gen. Stanisława Skalskiego i Stanisława Szomańskiego
 2. Uroczyste spotkanie w 80 -tą rocznicę zwycięstwa Żwirki i Wigury (SP nr 118)
 3. Popularyzowanie niezwykłych ludzi lotnictwa w formie krótkich prelekcji; spotkania z pilotami
 4. Wydanie wyróżnionych prac w konkursie ''Kariery Lotnicze Polaków''
 5. Wspieranie Dolnośląskiej Akademii Lotniczej
 6. Wydanie medalu pamiątkowego z okazji otwarcia nowego Portu Lotniczego we Wrocławiu – Strachowice
 7. Wyróżnienie lotników medalami gen. pil. Stanisława Skalskiego
 8. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego
 9. Współpraca z Klubem Lotników ''Loteczka''
 10. Wspieranie opracowań lotniczych dra Andrzeja Paściaka
 11. Inspirowanie i wspieranie opracowań racjonalnego zagospodarowania ujętych w rejestrze zabytków, hangarów, na lotnisku Strachowice i budynku Portu Lotniczego przy ul. Lotniczej we Wrocławiu
 12. Wnioskowanie o odznaczenia osób zasłużonych dla lotnictwa
 13. Wspieranie opracowania monografii płk. pil. Bolesława Orlińskiego

  ZA ZARZĄD

  Płk pil. Antoni Chojcan
         Wrocław styczeń 2012