28 stycznia 2012

U PILOTÓW DOŚWIADCZALNYCHWizerunek odznak: stalowej, srebrnej i złotej 
Wizerunek odznaki klubowej
U LOTNIKÓW DOŚWIADCZALNYCH

     25 stycznia 1990 roku z udziałem 20  pilotów doświadczalnych  odbyło się w warszawskim Domu Technika NOT  zebranie, którego celem było zintegrowanie tego środowiska poprzez utworzenie jednej ogólnopolskiej organizacji. W efekcie tego zebrania założycielskiego powstał przy Warszawskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich, przy znacznym udziale Tadeusza Kurcyka, Klub Pilotów Doświadczalnych (KPD). Cztery miesiące później, w maju tego roku, odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie członków Klubu.  Wkrótce też, nie zmieniając nazwy Klubu, rozszerzono formułę członkostwa o skoczków spadochronowych doświadczalnych, inżynierów prób w locie i wojskowych pilotów doświadczalnych.
    Już na zebraniu założycielskim funkcję przewodniczącego Tymczasowego Zarządu Klubu powierzono Ryszardowi Witkowskiemu, który następnie przewodził KPD przez 19 lat. W odczuciu autora niniejszego artykułu Ryszard Witkowski zasługuje  na miano Pierwszego Lotnika powojennej Rzeczpospolitej. Jego dorobek w lotnictwie jest gigantyczny. Począwszy od pierwszego pięciosekundowego „lotu” szybowcem SG-38 w Rzadkowie, wykonanego 10 sierpnia 1945 roku, latał czynnie na  szybowcach, samolotach i śmigłowcach przez 41 lat. Jako instruktor wyszkolił na samolotach i na śmigłowcach wielu pilotów krajowych i zagranicznych. Szkolił ich na  czterech kontynentach, będąc m. in. członkiem ekip, wykonujących eksperymentalne operacje na polskich śmigłowcach. Przez 30 lat był pilotem doświadczalnym. Jako pierwszy Polak ustanowił 5 września 1957 roku śmigłowcowy rekord świata. Jest posiadaczem  Złotej Odznaki Szybowcowej z Trzema Diamentami. Udokumentował tysiącami zdjęć wysokiej jakości wiele ważnych wydarzeń lotniczych poczynając od swych lat młodości, poprzez czas wojny aż po dziś dzień. Opublikował ponad 500 artykułów z dziedziny lotnictwa: naukowych, historycznych i polemicznych. Jest autorem 11 książek, wśród nich fundamentalnego w skali światowej dzieła „Dzieje Śmigłowca” i książki autobiograficznej „Sześć Stopni Swobody” oraz współautorem bądź tłumaczem dalszych 14 książek. Jest wybitnym znawcą problematyki ratownictwa na wysokich budynkach, sędzią międzynarodowym w różnych specjalnościach lotniczych, z modelarstwem włącznie, znanym i cenionym w najwyższych gremiach światowych, działaczem lotniczym różnych organizacji krajowych i zagranicznych, w których pełnił wiele najbardziej odpowiedzialnych funkcji. Przez 35 lat był pracownikiem naukowym Instytutu Lotnictwa.  Wyróżniony wieloma krajowymi i zagranicznymi odznaczeniami, w tym Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta oraz tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
    26 września 2009 roku Ryszard Witkowski na spotkaniu KPD w Kamieniu Śląskim zgłosił rezygnację z funkcji prezesa, ze względu na stan zdrowia. Jego godnym następcą został Antoni Milkiewicz, wybrany jednogłośnie, przy wielkim aplauzie zebranych. Na jego wniosek Ryszardowi Witkowskiemu przyznano przez aklamację tytuł Honorowego Prezesa Klubu. 
    A. Milkiewicz, nowy i aktualny prezes zarządu KPD, ma w lotnictwie wspaniały dorobek. Jest absolwentem Wydziału Lotniczego WAT i Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Na WAT uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Pracując przez wiele lat  w służbie bezpieczeństwa lotów Wojsk Lotniczych, sprawował  również funkcję jej szefa. Przebadał ponad 350 ciężkich wypadków lotniczych w lotnictwie cywilnym i wojskowym. Przez 14 lat był głównym inżynierem Wojsk Lotniczych. Podczas zawodowej służby wojskowej latał jako pilot na samolotach tłokowych i odrzutowych. Wylatał łącznie 3171 godzin, w tym 350 jako pilot doświadczalny, 400 na szybowcach, 1788 na samolotach tłokowych i 983 na samolotach odrzutowych. Po objęciu funkcji prezesa zarządu KPD zorganizował dwa udane spotkania KPD: w Kiekrzu koło Poznania w dniach od 8 do 10 września 2010 roku, z zakwaterowaniem uczestników w Ośrodku Szkolenia Sił Powietrznych i w Gdyni, w dniach od 8 do 10 września ubiegłego roku, z  zakwaterowaniem w hotelu „Neptun”. Oba spotkania, podobnie jak wszystkie poprzednie, miały na celu podsumowanie działalności KPD w minionym okresie i przyjęcie planów na przyszłość. Były również okazją do utrwalenia więzów towarzyskich i  zapoznania się z aktualną  problematyką różnych rodzajów lotnictwa.
    Uczestnikami spotkania w Kiekrzu było 29 osób: członków KPD, zaproszonych gości i osób towarzyszących. Pierwszego dnia w kościele Świętego Michała Archanioła w Kiekrzu została odprawiona  msza święta w intencji „za spokój dusz wszystkich zmarłych pilotów i skoczków doświadczalnych oraz inżynierów prób w locie, aby dobry Bóg zechciał przyjąć ich do swego królestwa”. Dnia następnego  zorganizowano wyjazd z Kiekrza  do 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, gdzie oficerowie tej jednostki poinformowali przybyłych o zasadach wprowadzenia do użytkowania samolotów F-16 Falcon, ich eksploatacji i szkolenia załóg oraz o podstawowych danych taktyczno-technicznych tych samolotów i ich uzbrojeniu. Tradycyjnym, ważnym punktem każdego spotkania członków KPD jest uroczysta kolacja. Przebiega ona zawsze w miłym nastroju i przyjemnej atmosferze. Myśli zebranych kierują się wtedy najczęściej do przeszłości, do wspominania chwil spędzonych wspólnie na różnych lotniskach podczas wypełniania obowiązków pilota doświadczalnego, skoczka doświadczalnego lub inżyniera prób w locie. W Kiekrzu na tej kolacji obecni byli również: Zastępca Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk dypl. pil. Rościsław Stepaniuk i Dowódca 3 Eskadry, ppłk dypl. pil. Arkadiusz Kurkiewicz.  A. Milkiewicz, dziękując im za doskonałą organizację i wyczerpujące wyjaśnienia w trakcie zwiedzania Bazy, przekazał na ręce płk. Stepaniuka książkę R. Witkowskiego „Dzieje Śmigłowca”. Płk Stepaniuk z kolei przekazał prezesowi zarządu KPD pismo z wyrazami uznania dla członków Klubu. Po śniadaniu w trzecim dniu spotkania uczestnicy  zwiedzali Poznań z wynajętym przewodnikiem. Po obiedzie udali się w drogę powrotną do swych miejsc zamieszkania.
    Ubiegłoroczne spotkanie w Gdyni było dla członków KPD jubileuszowym, dwudziestym. Już pierwszego dnia wieczorem omówiono sprawy członkowskie, stan finansów Klubu (skarbnik Andrzej Pussak) i zmiany w regulaminie (sekretarz Zygmunt Mazan), który zatwierdzono przez aklamację.  Stefan Weker przedstawił propozycje ujętych w rozporządzeniu nowych regulacji Komisji Europejskiej, dotyczących licencjonowania personelu latającego. Następnie zebrani  wyrazili zgodę na prośbę Zygmunta Mazana o rezygnację z  funkcji sekretarza zarządu KPD z uwagi na jego sytuację  rodzinną i zdrowotną. Nowym sekretarzem wybrano Sławomira Hetmana.
    Następnego dnia  po śniadaniu uczestnicy spotkania wyjechali autobusem do portu morskiego w Gdyni, gdzie pod kierownictwem oficerów 3 Flotylli Okrętów (3 FO) zwiedzili okręt podwodny ORP „Orzeł” i okręt ORP „Pułaski”, wysłuchując wyjaśnień, dotyczących zasad ich użycia. Dla ludzi nie związanych bezpośrednio ze sprawami morza i jednostek pływających było to ciekawe doświadczenie. Następnym punktem spotkania był wyjazd do kompleksu lotniskowego w Babich Dołach. Po bardzo smacznym i sutym obiedzie w miejscowym kasynie uczestnicy wysłuchali wystąpienia dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej (BLMW) kmdr. dypl. pil. Stanisława Ciołka i ciekawej prezentacji zadań, przeznaczenia i wyposażenia jednostek Bazy.
Duże wrażenie wśród zwiedzających wywarła nowoczesna Wieża Portu Lotniczego, zapewniająca kompleksowe możliwości kierowania ruchem lotniczym na lotnisku i w jego strefie. Piękna cumulusowa pogoda towarzyszyła uczestnikom podczas pokazu statycznego sprzętu lotniczego, użytkowanego przez BLMW. Gospodarze chętnie udzielali wyjaśnień na temat tego sprzętu i możliwości jego wykorzystania. Wieczorem odbyła się w restauracji hotelu „Neptun” tradycyjna, uroczysta kolacja, w której wzięli udział również zaproszeni goście: Dowódca BLMW kmdr dypl. pil. Stanisław Ciołek, Zastępca Dowódcy kmdr dypl. pil. Andrzej Szczotka i Szef Logistyki kmdr por. Andrzej Kwiatkowski. Po powitaniu zebranych prezes zarządu KPD A. Milkiewicz, dziękując przedstawicielom BLMW za wzorową organizację i pokazy okrętów 3 FO, statków powietrznych i wyposażenia BLMW, wręczył im wraz z Marianem  Wiśniewskim książki „Badania w Locie w Instytucie Lotnictwa”, autorstwa M. Wiśniewskiego i R. Witkowskiego. Następnie udekorowano Odznaką Organizacyjną KPD wymienionych wyżej gości, generała Ryszarda Dębskiego, Józefę Pietrzak, Jerzego Madlera, Tadeusza Kurcyka i niżej podpisanego. Postanowiono, że nieobecnemu na spotkaniu ze względu na stan zdrowia Prezesowi Honorowemu KPD R. Witkowskiemu zostanie wręczona w Warszawie pamiątkowa książka z podpisami uczestników spotkania. Byli nimi członkowie KPD, osoby im towarzyszące i zaproszeni goście: Julian Bojanowski, Stanisław Błasiak, Krzysztof Galus, Jan Gawęcki, Jerzy Grzędzielski, Sławomir Hetman, Jerzy Jędrzejewski, Jerzy Kędzierski, Zbigniew Kostecki, Tadeusz Kurcyk, Maria i Roman Lewandowscy, Jerzy Madler, Zygmunt Mazan, Wiesław Mercik,  Stanisław Mikrut, Antoni Milkiewicz, Jerzy i Józefa Pietrzakowie, Kazimierz Pogorzelski, Andrzej Pussak, Arkadiusz Wantoła, Ewa i Stefan Wekerowie, Marian Wiśniewski oraz Jerzy i Grzegorz Zięborakowie.
Jak zawsze, spożywanie kolacji uprzyjemnił grą na swym instrumencie klawiszowym najstarszy uczestnik spotkania, 89letni Julian Bojanowski.
Ostatniego dnia spotkania uczestnicy wzięli udział we mszy świętej, którą w intencji wszystkich zmarłych członków KPD, zwłaszcza tych, którzy na zawsze odeszli z niego w ostatnich dwóch latach: Andrzeja Pamuły, Zbigniewa Nowakowskiego i Stanisława Gajewskiego, odprawił w Kościele Garnizonowym w Gdyni Dziekan Marynarki Wojennej ksiądz prałat kmdr mgr Bogusław Wrona. Następnie gościł on na plebanii wszystkich uczestników mszy świętej. Tam A. Milkiewicz udekorował księdza prałata Odznaką Organizacyjną KPD i obdarował go wraz z Marianem Wiśniewskim monografią „Badania w Locie w Instytucie Lotnictwa”.
Po powrocie do hotelu „Neptun” zakończono  oficjalnie 20 Ogólne Spotkanie KPD i jego uczestnicy wyjechali do swych miejsc zamieszkania, wyznaczając Leszno na miejsce tegorocznego spotkania.
    Od kilku lat nie zmienia się liczba członków KPD, która wynosi obecnie 53. Są to: piloci – 48, skoczkowie spadochronowi – 3 i inżynierowie prób w locie – 2. Jest nadzieja, że w nieodległej przyszłości  zostanie opublikowana obszerna książka, zawierająca ponad 200 biografii polskich lotników doświadczalnych, poczynając od zarania lotnictwa polskiego, aż po czasy współczesne. Dzieła tego, którego opracowanie jest w fazie  stadium końcowego, podjął się Jerzy Jędrzejewski, pilot doświadczalny,  sekretarz Zarządu KPD od chwili jego powstania sprawował przez kolejne 19 lat. Od 55 lat pracuje on zawodowo w lotnictwie. Warto tu dodać, że wśród członków KPD jest wielu takich, którzy zawodowo pracowali lub jeszcze pracują w lotnictwie ponad pół wieku, jak np. Jerzy Zięborak
    Przynależność do KPD uwiarygodnia legitymacja członkowska. Zewnętrznym symbolem tej przynależności jest Odznaka Organizacyjna. Przedstawia ona logo KPD. Ma rysunek i kształt taki sam, jak odznaka „Pilot Doświadczalny”. Różni się od niej brakiem napisu „Pilot Doświadczalny”.
Otrzymują ją wszyscy członkowie Klubu oraz osoby nie będące członkami KPD na podstawie oddzielnej uchwały Zarządu Klubu.
 Znakiem honorowym, wyróżniającym tych członków Klubu, którzy uzyskali w pracy zawodowej szczególne osiągnięcia, jest odznaka „Pilot Doświadczalny”. Nadawana jest tylko żyjącym członkom Klubu. Ma ona trzy stopnie, zwane odpowiednio: „Odznaką Stalową”, „Odznaką Srebrną” i „Odznaką Złotą”. Jest  kształtu kołowego o średnicy 22 mm. Na obwodzie awersu zawiera napis PILOT DOŚWIADCZALNY, zaś w centralnej części  stylizowaną głowę pilota w hełmie ochronnym. W dolnej części zawiera plastyczny wizerunek ptasiego skrzydła, koloru odpowiednio stalowego, srebrnego lub złotego. Gładki rewers odznaki ma wybity numer. Odznaka jest nadawana decyzją Kapituły, którą tworzy Zarząd Klubu. Obecnie w jego skład wchodzą: Antoni Milkiewicz – przewodniczący, Sławomir Hetman – sekretarz, Andrzej Pussak – skarbnik i członkowie: Jerzy Kędzierski, Jerzy Śmielkiewicz, Marian Wiśniewski i Ryszard Witkowski.
    Obecnie czynnych pilotów doświadczalnych jest w polskim lotnictwie znacznie mniej, niż kilkadziesiąt lat temu. Tym bardziej warto potomnym przypominać dokonania tych, którzy ten zawód wykonywali i wykonują nadal po to, aby innym latało się bezpieczniej. Chwała im za to!
.............................................................................................................................................................................................................................

JAK ZAMIEŚCIĆ KOMENTARZ, ZAPYTANIE, ... KROK PO KROKU:
1. W okienku na samym dole strony Prześlij komentarz :
2. Dokonaj stosownego wpisu dotyczącego tekstu na stronie
3. Komentarz jako : (kliknij strzałka w dół, otworzy się okienko) wybierz - Anonimowy
4. Kliknij na Podgląd tekstu (możesz dokonać poprawek)
5. Kliknij Zamieść komentarz
6. Uwaga: proszę podpisać się z imienia nazwiska, bądź tzw. ksywą
Ps. Dziękuję za dokonanie wpisu