3 marca 2011

ROZMOWA REPORTAŻ VIDEO Z PANEM PŁK ANTONIM CHOJCANEM NESTOREM LOTNICTWA POLSKIEGO
Rozmowa /reportaż video/
z Panem płk Antonim Chojcanem,
Nestorem Lotnictwa Polskiego.
.....................................................................................................................................

JAK ZAMIEŚCIĆ KOMENTARZ, ZAPYTANIE, ...  KROK PO KROKU:
  1. W okienku na samym dole strony Prześlij komentarz jako:
  2. Dokonaj stosownego wpisu dotyczącego tekstu na stronie
  3. Wybierz wyróżnik (strzałka w dół, otworzy się okienko) Anonimowy
  4. Kliknij na Podgląd tekstu (możesz dokonać poprawek)
  5. Kliknij Zamieść komentarz
  6. Uwaga: proszę podpisać się z imienia nazwiska, bądź tzw. ksywą
Ps. Dziękuję za dokonanie wpisu
............................................................................................................................................................................................................................

Śląskie. Przygotowania do ćwiczeń służb kryzysowych w Pyrzowicach

Śląskie. Przygotowania do ćwiczeń służb kryzysowych w Pyrzowicach

PAP

Na przełomie maja i czerwca na katowickim lotnisku w Pyrzowicach odbędą się kompleksowe ćwiczenia działających w woj. śląskim służb kryzysowych. Podczas poprzednich podobnych ćwiczeń - w 2008 r. - symulowano katastrofę pasażerskiego boeinga.

We wtorek w śląskim urzędzie wojewódzkim po raz pierwszy spotkali się uczestnicy tegorocznych ćwiczeń "Lotnisko 2011" .

Wiadomo już, że wezmą w nich udział przedstawiciele urzędu wojewódzkiego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pyrzowickiego lotniska, śląskiej policji, straży pożarnej i straży granicznej, wojewódzkiego sztabu wojskowego, wojewódzkiego pogotowia ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, prokuratury okręgowej w Gliwicach oraz samorządów wokół lotniska.

Przedstawiciele tych służb i instytucji uzgadniali swoje oczekiwania wobec ćwiczeń m.in. wskazując elementy, które nie funkcjonowały właściwie podczas poprzednich edycji.

"Na lotnisku chcemy przećwiczyć w tym roku parę zagadnień, które mamy określone w planie zarządzania kryzysowego i procedurach poszczególnych instytucji. Chcemy m.in. sprawdzić system ratownictwa medycznego, przygotowanie służb do działań w niecodziennych sytuacjach" - powiedział PAP dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w śląskim urzędzie wojewódzkim Grzegorz Kamienowski. Jak dodał, na następnych spotkaniach zostaną wypracowane konkretne cele i scenariusze ćwiczeń.

"Musimy ułożyć wspólny scenariusz - każda ze służb w założeniu będzie chciała przećwiczyć pewne elementy swojego działania. Lotnisko w czasie tych ćwiczeń będzie pracowało - wszelkie uzgodnienia muszą być więc precyzyjne, by nie stworzyć dodatkowego zagrożenia dla ruchu lotniczego" - zaznaczył szef pionu bezpieczeństwa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Piotr Uchroński.

Kamionowski ocenił, że kluczowym problemem w zarządzaniu sytuacją kryzysową jest zebranie wszystkich podmiotów, które samodzielnie działają dobrze, w podobnie funkcjonującą całość. Cały cykl przygotowań do "Lotniska 2011" wraz z ćwiczeniami w terenie, ich przeanalizowaniem i podsumowaniem, ma zająć pół roku.

Z doświadczeń służb kryzysowych wojewody śląskiego wynika, że najważniejszym etapem ćwiczeń jest ich dobre przygotowanie. Wszyscy ludzie w służbach podlegają bowiem pewnej rotacji. Podczas przygotowań poznają wypracowane często bez ich udziału procedury, tak by podczas późniejszej współpracy - czasem też podczas realnych kryzysów - nie było chaosu.

Według przedstawicieli śląskiego urzędu wojewódzkiego, ten region jest jednym z liderów wypracowywania procedur kryzysowych w Polsce. Jak zaznaczyła Katarzyna Kuczyńska z zespołu prasowego urzędu, to po katastrofie hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. wypracowano tam model, by całość polityki informacyjnej służb podczas kryzysu koordynowała jedna osoba - rzecznik wojewody.

Podobnie doświadczenia po jednej z katastrof w kopalni pozwoliły m.in. na wypracowanie zasad pomocy psychologicznej rodzinom poszkodowanych. Obecnie powinny one mieć do dyspozycji osobne oznakowane pomieszczenie - odpowiednio odseparowane od relacjonujących zdarzenie mediów.

Potrzebie właściwej identyfikacji wszystkich zaangażowanych w pomoc powodzianom służb, odpowiedziano natomiast w ub. r. poprzez wprowadzenie w regionie odblaskowych kamizelek z napisami np. "śląski urząd wojewódzki" czy "inspektorat sanitarny".(PAP)
Źródło: PAP